top of page

Privacy Statement

Privacy Statement
Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft altijd vertrouwelijk en conform de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) wordt behandeld. Ontvangen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen en niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Contactformulier
De informatie verzonden via het contactformulier op deze site zullen we enkel gebruiken voor het beantwoorden van vragen.

Overig
Ter bescherming van uw persoonsgegevens hebben we passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Voor de verwerking van persoonsgegevens maken we gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Met de bewerker hebben wij een bewerkersovereenkomst

Van tijd tot tijd zal het nodig zijn om dit Statement te wijzigen. Wij raden u aan om dit Statement af en toe na te lezen op eventuele wijzigingen.

bottom of page